İthal edilen malların belgelendirilmesi, belgeleri gümrük işlemleri sırasında doğrulama için gerekli belgeler listesine dahil edilen bir teknik düzenleme prosedürüdür. Belgenin türü ve özgüllüğü (uygunluk belgesi veya uygunluk beyanı) ithal edilen mallara bağlıdır. Prosedür hakkında bilgi, Gümrük Birliği düzenlemelerinde, standartlara uygunluğun değerlendirilmesine tabi malların listelerinde verilmektedir, ancak belgelerin yetkin bir şekilde hazırlanması için profesyonel uzmanların yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

  • Tüm teknik düzenleme soruları.
  • Mallarınızın kimliği. Mallar için izin belgesi verme ihtiyacının belirlenmesi. Gerekli belge türünün belirlenmesi (uygunluk belgesi, uygunluk beyanı).
  • Belgelendirme kuruluşları ve test laboratuvarları ile seçim ve etkileşimde yardım.
  • Sertifika testi için numunelerin ithalatına ilişkin yardım ve tavsiyeler.
  • Uygunluk belgelerini kontrol etme. Uygunluk belgelerinin geçersiz olarak tanınması tehdidinin belirlenmesi.
  • Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunun kapsamını kontrol etmek, laboratuvarları test etmek. Akredite kişilerin seçimi için hizmetler.
Made on
Tilda